Chi tiết bài viết

Chứng Chỉ, Chuyên Môn

 

CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN GOOGLE ADS

 

 

ĐÃ ĐĂNG KÝ KINH DOANH ONLINE BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 

>>>CHỨNG CHỈ GOOGLE<<<

"Chứng chỉ do Google cấp cho HA MINH TRI  Kỹ Thuật Google Phụ Trách Marketing Online. Chứng chỉ công nhận kĩ năng và kiến thức cao cấp về tạo lập, quản lý, đo lường và tối ưu hóa các chiến dịch Quảng cáo của Google"

 

"Chứng chỉ do Google cấp cho HA MINH TRI  Kỹ Thuật Google Phụ Trách Marketing Online. Chứng chỉ công nhận kĩ năng và kiến thức cao cấp về tạo lập, quản lý, đo lường và tối ưu hóa các chiến dịch Quảng cáo của Google."

 

 

 

Khởi tạo ngay chiến dịch Marketing dành cho doanh nghiệp bạn